חדש באתר

אורח חיים ותזונה לאביב

"One's diet leads to promotion of strength and complexion only if he knows the wholesomeness according to different seasons dependent on behavior and diet"

צ'ארקה סמיטה סוטרהסטאנה פרק 6 פסוק 3

האביב מביא איתו התחלה חדשה ואנרגיה של התרחבות החוצה. ניתן לראות בטבע את הצמיחה והלבלוב , התנועה כלפי מעלה של הצמחים לאחר התנומה של החורף. הזמן בשנה להתעורר עם הזריחה ולבצע פעילות נמרצת המשקפת את הפעילות האקטיבית המתרחשת בטבע. 

עירית יואלי יוגה 

עירית יואלי יוגה ואיורוודה משגב